Microsoft Excel

Världens mest sålda kalkylprogram

Excel

Excel är idag det mest sålda kalkylprogrammet på marknaden och används av både företag och privatpersoner. Du kan skapa allt ifrån enkla, användbara och överskådliga kalkyler till riktigt avancerade beräkningsmodeller. Med hjälp av formler och funktioner får du Excel att utföra alla typer av beräkningar och analyser. Utifrån värdena kan du sedan skapa både tabeller, listor och avancerade diagram.


excel Sortera tabell i sidled efter kolumner

I följande exempel skal vi 'funktionen sortera' (se blogginlägg) en matris i både höjdled, dvs. efter rader uppifrån och ned. Vi skall även sortera den i sidled, dvs. efter kolumner från vänster till höger. Vår matris ser ut enligt bilden nedan där vi har totalt 18 observation med mätvärden på 9 variabler. Varje cell är formaterad med 'villkorstyrd formatering' (se blogginlägg) där röda värden indikerar ett högt tal och blå ett lågt tal. Vi har även med en totalsumma för rader och en för kolumner. Du kan ladda ner exempelfilen under rubriken ovan.Sortera i höjdled efter summa

Markera hela tabellen utom den nedersta summaraden enligt bilden nedan.Klicka sedan på Sortera under fliken Data

Du får nu upp dialogrutan Sortera och välja att sortera efter kolumnen som heter Summa. Klicka OK.
Sortera i sidled efter summa

Vi skall nu sortera i sidled. Markera matrisen enligt bilden nedan. När man sorterar i sidled så finns ingen motsvarighet till ”mina kolumner har rubriker” eftersom rader inte har någon ”rubrik”. Se därför till att din radetiketter där det står ”Observation…” inte är markerade.Klicka sedan på Sortera under fliken Data.

När du får upp dialogrutan Sortera så klicka på knappen Alternativ så att du får upp dialogrutan Sorteringsalternativ enligt bilden nedan. Bocka för Sortera vänster till höger, klicka OK.
Välj att sortera efter Rad 20 som i bilden nedan för att sortera efter varje variabels summa. Klicka sedan OK.
Vi får nu fram vårat slutresultat som i bilden nedan där vi har sorterat vår tabell eller matris i både höjdled och sidled. Längst ut till vänster har vi Variabel 4 som har totalt lägst värde. Samtidigt är tabellen även sorterad så att Observation 5 är högst upp som är den med totalt lägst värden.