Excel

Excel är idag det mest sålda kalkylprogrammet på marknaden och används av både företag och privatpersoner. Du kan skapa allt ifrån enkla, användbara och överskådliga kalkyler till riktigt avancerade beräkningsmodeller. Med hjälp av formler och funktioner får du Excel att utföra alla typer av beräkningar och analyser. Utifrån värdena kan du sedan skapa både tabeller, listor och avancerade diagram.

Nyheter för Excel 2013

Excel PowerPivot

Största nyheten i Excel 2013 är PowerPivot som nu är en integrerad del av Microsoft Excel. PowerPivot introducerades först som ett tillägg till Excel 2010. Med PowerPivot får du mer beräkningskraft än vad som tidigare varit möjligt och du kan därför göra snabbare analyser med högre kvalitet av stora datamängder. PowerPivot använder en intern BI-motorn (Business Intelligence) och kan behandla miljontals rader data utan att Excels prestanda försämras.

Filtrera tabelldata med utsnitt

Utsnitt introducerades redan i Excel 2010 som ett interaktivt sätt att filtrera pivottabelldata men kan från version 2013 även användas för att filtrera data i vanliga Exceltabeller.

Skapa ett fristående pivotdiagram

I Excel 2013 behöver ett pivotdiagram inte längre vara associerat med en pivottabell. Med ett fristående pivotdiagram kan du upptäcka nya sätt att navigera till datauppgifter genom att använda de nya funktionerna granska nedåt och granska uppåt, vilket innebär att du kan dubbelklicka på en datastapel för att stega ner en detaljnivå. Det är också mycket enklare att kopiera och flytta ett fristående pivotdiagram.

Snabbfyllning

Med snabbfyllning minskar Excel behovet av vissa formler och makron genom att själv studera användarens beteende och föreslå data. Snabbfyllning är en assistent som slutför jobbet åt dig. Tänk dig en lista med för- och efternamn i kolumn A och du vill separera dessa till två kolumner. Skriv då förnamnet på första personen i kolumn B och sedan väljer du fliken data och snabbfyllning. Excel har nu förstått mönstret och fyller listan åt dig. Upprepa sedan samma procedur för efternamn.

En arbetsbok, ett fönster

I Excel 2013 har varje arbetsbok fått ett eget fönster, vilket gör arbetet med två samtidiga arbetsböcker betydligt enklare. Eget fönster underlättar även arbetet för dig som arbetar med flera skärmar.

Rekommenderade diagram

Diagramrekommendationer är en ny funktion och innebär att Excel rekommenderar de mest passande diagrammen för just din uppställning. Du hittar rekommenderade diagram på fliken infoga och under gruppen diagram.

Excel 2013 Inquire

Inquire är ett tilläggsprogram från Microsoft som finns till Excel 2013 Professionell Plus och Excel 365 Professionell Plus. Med Inquire skapar du enkelt upp en visuell bild över kopplingarna mellan olika Excelböcker och databaser. Inquire skapar ett interaktivt relationsdiagram där du kan utforska kopplingarna samt klicka dig ner för djupare länkanalys.

Nyheter för Excel 2010

Miniatyrdiagram i Excelcellen

Miniatyrdiagram är små diagram som får plats i en cell för att visuellt sammanfatta trender ihop med data. Miniatyrdiagrammen visar trender på ett litet utrymme och är speciellt användbara när du behöver en ögonblicksbild av verksamheten i ett lättförståeligt visuellt format.

Förbättrad villkorsstyrd formatering

Med hjälp av villkorsstyrd formatering kan du exempelvis hitta värden som avviker, överstiger eller understiger förväntningarna och uppmärksamma dessa med en viss formatering. Excel 2010 finns ännu bättre formateringsalternativ. I Excel 2010 har du tillgång till fler ikonuppsättningar, som trianglar, stjärnor och rutor. Du kan också blanda ikoner från olika uppsättningar och lättare dölja ikoner, exempelvis vill du kanske visa ikoner endast för högre värden och dölja ikonerna för medelhöga och lägre värden. Det går numera även att använda hela fyllningar eller kantlinjer för datastaplar eller ange önskad stapelriktning från höger till vänster istället för vänster till höger. Dessutom innehåller datastaplarna även fler formateringsalternativ.

Förbättrade funktioner i Excel

Många funktioner har fått andra namn och bättre beskrivningar för att man lättare ska se vad funktionerna utför. Arbetsböcker som har skapats i tidigare versioner av Excel fungerar fortfarande trots namnändringarna, eftersom de ursprungliga funktionerna fortfarande finns i kategorin Kompatibilitet. Det har även tillkommit fler funktioner som kan användas ifrån den akademiska och tekniska världen. Excel 2010 innehåller även en ny uppsättning statistiska funktioner med betydligt högre precision.

Klistra in med dynamisk förhandsgranskning

Inklistringsfunktionen med dynamisk förhandsgranskning gör att du kan se hur det inklistrade innehållet kommer att se ut innan du klistrar in det på kalkylbladet. Du kan använda funktionen när du vill förhandsgranska olika inklistringsalternativ, till exempel Behåll källans kolumnbredder, Inga kantlinjer eller Bevara källformatering. När du flyttar pekaren över inklistringsalternativen för att förhandsgranska resultaten visas en meny med objekt som ändras för att passa det innehåll som du återanvänder. Dynamisk förhandsgranskning gör att du kan spara tid när du återanvänder innehåll i Excel 2010 eller andra program.

Förbättrade diagram

Det är nu ännu enklare att arbeta med diagram i Excel 2010. Genom ett dubbelklick på ett diagramelement får du snabbt åtkomst till formateringsalternativen. Diagrammen i Excel 2010 gör det även möjligt för användare att visualisera och analysera stora mängder data på ett effektivare sätt. I Excel 2010 kan du numera använda makroinspelning för att spela in formateringsändringar i diagram och andra objekt.

Förbättrad filterfunktion

Med hjälp av filter kan du snabbt och effektivt hitta det du behöver i stora listor. Med hjälp av den nya sökrutan i filtret kan du ännu snabbare hitta det du behöver i stora kalkylblad. Du kan även begränsa sökresultaten ytterligare genom att avmarkera det innehåll som du inte vill visa. Du kan även sortera och filtrera oberoende av placering. I tabeller Excel 2010 fortsätter numera autofilterknapparna att visas ihop med tabellrubrikerna i tabellkolumnerna, så att du snabbt kan sortera och filtrera data utan att behöva rulla uppåt till början av tabellen igen.

Förbättrade pivottabeller

Pivottabellerna är numera enklare att använda. I Excel 2010 går filtrering, sortering och datahämtning betydligt snabbare med hjälp flertrådsteknik som förbättrar prestandan mycket. Med Pivottabellsetiketter blir det enklare använda pivottabeller. Du kan upprepa etiketter för att visa objektbeskrivningar för kapslade fält i alla rader och kolumner.
Den förbättrade filtreringen gör att du snabbt kan visa vilka filter som används utan att behöva öppna ytterligare menyer. Du kan även söka information via en ny sökruta i filtergränssnittet.
Funktionen ”Visa värden som” innehåller ett antal nya automatiska beräkningar, till exempel % av summa för överordnad rad, rangordna från minst till störst och rangordna från störst till minst.
Det är nu betydligt enklare att filtrera data direkt i en pivottabellrapport och att ändra diagramlayouten genom lägga till eller ta bort fält. Du kan även dölja alla fältknappar i pivottdiagramrapporten med ett klick.

Nyheter för Excel 2007

Användargränssnittet i Excel

Den största förändringen ifrån tidigare versioner till Excel 2007 är förändringen av användargränssnittet till menyflikssystemet (Ribbon). Tanken med menyflikarna är att du ska hitta programmets funktioner betydligt snabbare än i tidigare versioner av Excel. Med hjälp av det nya verktygsfältet "Snabbåtkomst" kan du samla dina favoritverktyg som knappar, vilket gör att du får de verktyg du använder mest på ett och samma ställe. Som nybörjare går det betydligt snabbare att lära sig menyflikarna i Excel 2007 jämfört med tidigare versionen av Excel.

Förenklad zoomning

Vill du zooma in eller ut i en arbetsbok kan du i Excel 2007 använda zoomningsreglaget längst ner till höger på statusfältet. Klicka på minus eller plusknappen för att förminska eller förstora visningen, eller använd reglaget och dra till önskad zoomning.

Excel har fått nytt filformat

Genom det nya XML-formatet i Excel 2007 (och övriga Office 2007) som är .xlsx får du mindre filstorlek på dina arbetsböcker. "X" står för "extensible" och gör att användare kan skapa anpassade strukturer för dokument för företags behov. Du kan fortfarande öppna och spara filer från Excel 97-2003. XML-formatet gör det även lättare för företag att dela och utbyta data mellan program.

Komplettera automatiskt

När du börjar skriva en formel i en cell undersöker Excel 2007 vad du skriver och visar sedan en lista med funktioner och funktionsargument. Skriver du exempelvis =Med i en cell så föreslår Excel exempelvis funktionerna Medel och Medel.Om. Du kan även klicka på de föreslagna funktionsnamnen i listan.

Mer information i Excels statusfält

Genom att markera en uppsättning värden kan du snabbt se nere i statusfältet vad medel, max och minvärdet blir av den uppsättning värden du har markerat. I Excel 2007 kan du se fler av dessa funktioner samtidigt. Vill du bestämma vilka funktioner som ska synas kan du högerklicka nere i statusfältet och välja önskade funktioner.

Kraftfullheten i villkorsstyrd formatering

Med hjälp av villkorsstyrd formatering kan du exempelvis hitta värden som avviker, överstiger eller understiger förväntningarna och uppmärksamma dessa med en viss formatering. I tidigare version av Excel gick det att skapa tre regler och definiera ett format för dessa. I Excel 2007 kan du ha så många regler du vill. Med hjälp av datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar kan du se viktiga trender och undantag i dina kalkyler. Du kan även skapa egna regler för Villkorsstyrd formatering om inte någon av de fördefinierade reglerna passar.

Enkelheten med Exceldiagram

I Excel 2007 kan du skapa en visuell bild av dina kalkyler. På detta sätt kan du och andra snabbt upptäcka trender och förutspå framtidsutsikterna. Här tar Excel 2007 ett riktigt stort kliv fram eftersom det är enklare att skapa snygga och professionella diagram. Diagrammet skapas som standard på samma blad (Inbäddat) och du kan enkelt ändra placeringen till ett annat blad.

Förbättrade utskrifter i Excel

Genom att använda den nya vyn "Sidlayout" i Excel 2007 kan du se exakt hur arbetet ser ut på den utskrivna sidan. I detta läge kan du även ändra arbetsbokens marginaler och sidhuvud/fötter. Numera är de olika vyerna Normal, Sidlayout och Förhandsgranska sidbrytning samlade som knappar nere till höger i statusfältet.

Bättre listhantering

Sortering och filtrering är mycket enklare och har fler möjligheter. I Excel 2007 kan du sortera i upp till 64 nivåer. I tidigare version kunde man bara sortera upp till 3 nivåer. Du kan även sortera efter färger. Användarvänligheten i Pivottabeller har blivit betydligt bättre då alla verktygen är samlade på samma ställe, där fältlistan ligger på högersidan om fönstret.

Större datamängder

I tidigare version av Excel kunde ett kalkylblad innehålla 65 536 rader och 256 kolumner. I Excel 2007 kan ett kalkylblad innehålla 1 048 576 rader och 16 384 kolumner. Det finns även fler och kraftfullare tekniker för att arbeta med listhantering.

Fler möjligheter med makron

För att slippa upprepa en massa tidskrävande moment i Excel kan du istället spela in ett makro. Ett makro körs enkelt genom ett knapptryck eller kortkommando. Arbetar du mycket med makro kan du i Excel 2007 ta fram fliken "Utvecklare" som ligger under Excelalternativ. Du får då tillgång till en flik där alla verktyg för makron ligger samlade på ett och samma ställe. Du hittar mer information om makron i Excel på Excelmakro.se.

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.Hade du nytta av informationen?

   
Veckans tips i Excel

Dölja rader tillfälligt

När man arbetar i ett excelblad med mycket information underlättar det ofta att man kan dölja vissa rader tillfälligt. Detta löser du enkelt med hjälp av disposition. Markera de rader du vill kunna dölja tillfälligt. På fliken Data hittar du disposition och där väljer du Gruppera. Dina markerade rader får en symbol med ett minustecken. Med hjälp av symbolen kan du nu enkelt dölja dina rader med minustecknet och sedan visa dem igen med plusstecknet som visas när raderna är dolda.

Nyhetsbrev

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.