Excel diagram

Genom att skapa diagram i Excel kan du få en grafisk representation över data och på så sätt få en överskådlig presentation över din kalkyl.

Genom att presentera data i ett Exceldiagram kan den uppfattas som tydligare och enklare att läsa.

Diagram väcker intresse och är oftast lättare ta till sig än data i tabellform. Excel har en mängd olika diagramtyper att välja mellan och det gör att du kan presentera data på det sätt som tydligast åskådliggör vad det föreställer.

Stapeldiagram lämpar sig bra för beräkningsbar data där varje stapelfärg representerar en serie. Linjediagram passar bra när du ska illustrera data över en tidsserie och kan användas för att visa utvecklingen över en tidsperiod. Linjediagram kan vara lämpligt att använda för visa exempelvis valutakurser eller aktiekurser. Cirkeldiagram används för att framhäva förhållandet mellan värdena.

Uppställningen

I exemplen nedan kommer följande data att användas:

Infoga diagram

Markera uppställningen (A2:D5).
Välj fliken "Infoga" och välj stapeldiagram enligt nedan:

Diagrammet blir då enligt nedan:

Ändra diagramtyp:

Vill du ändra diagramtyp på ett befintligt diagram kan du högerklicka på diagramytan och välja "Ändra diagramtyp".

Snabblayouter

Vill du snabbt förändra diagrammets layout finns det fördefinierade snabblayouter.

Markera diagrammet och välj fliken "Design".

Tips! Dubbelklicka på texten "Diagramrubrik" i diagramet för att byta rubriktext.

Diagramformat

Med hjälp av de fördefinierade diagramformaten kan du snabbt formatera ett digram.

Diagramformaten ligger under fliken "Design". Se bilden nedan:

Växla rad och kolumn

Genom att växla rad och kolumn kan du förändra hur data presenteras. Data på x-axeln flyttas till y-axeln och vice versa.

Välj fliken "Design" och klicka på knappen "Växla rad/kolumn".
Diagrammet blir då enligt nedan:

Kombinera diagramtyp

Om du vill kombinera flera diagramtyper i samma graf kan du byta diagramtyp på en eller flera serier. Exempelvis kan du ha ditt företags försäljning som stapeldiagram och visa konkurrentens försäljning med ett linjediagram.

Låt säga du har ett stapeldiagram enligt bilden nedan.
Högerklicka på serien du vill ändra och välj "Ändra seriediagramtyp" och därefter linjediagram.

Det kombinerade diagrammet kan se ut som bilden nedan:

Formatera diagramytan

Du förändrar digramytan genom att högerklicka på den och välja "Formatera diagramyta". Här kan du välja exempelvis fyllning, kantlinjer eller 3D-format. Tänk på enkelheten och att diagrammet ska vara lättöverskådligt.

Formatera dataserier

På samma sätt kan du formatera en dataserie.
Högerklicka på en dataserie och välj "Formatera dataserie". Se bilden nedan:

Diagrammets placering

Vill du att diagrammet ska visas på ett eget blad kan du högerklicka på diagrammet och välja "Flytta diagram". Se bilden nedan:

Tips!

Vill du skapa ett diagram på snabbast möjliga sätt kan du markera din uppställning och trycka på tangenten "F11". Diagrammet hamnar då på ett nytt blad.Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.Hade du nytta av informationen?

   
Veckans tips i Excel

Dölja rader tillfälligt

När man arbetar i ett excelblad med mycket information underlättar det ofta att man kan dölja vissa rader tillfälligt. Detta löser du enkelt med hjälp av disposition. Markera de rader du vill kunna dölja tillfälligt. På fliken Data hittar du disposition och där väljer du Gruppera. Dina markerade rader får en symbol med ett minustecken. Med hjälp av symbolen kan du nu enkelt dölja dina rader med minustecknet och sedan visa dem igen med plusstecknet som visas när raderna är dolda.

Nyhetsbrev

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.