Excel Pivottabeller

Pivottabeller i Excel används för att sammanställa stora datamängder som ligger i listform och presentera data som rad och kolumnrubriker. När du skapar en pivottabell anger du vilka data som ska användas som radfält, kolumnfält och sidfält, samt vad som ska beräknas i dataområdet.

Du kan snabbt kombinera och jämföra olika uppgifter för att endast visa den information som du för tillfället är intresserad av. Verktyget lämpar sig perfekt för att skapa presentationer där du dynamiskt vill analysera information.

Pivotera betyder vrida och vända och syftar på att du i efterhand kan ändra informationen i pivottabellen. En Pivottabell kan utformas av källdata från en eller flera listor eller externa databaser via ODBC. Du har också möjligt att göra en pivottabell som bygger på en annan pivottabell i samma arbetsbok.

En Pivottabell kan snabbt omorganiseras genom att du drar fält till en annan del av pivottabellen. Du har även möjlighet att gruppera element för att skapa delsummor och få en mer lättöverskådlig pivottabell. Excel innehåller dessutom flera färdiga designformat för att snabbt skapa en snygg pivottabell.

Se exemplen nedan för att få en förståelse:

Källområdet

Följande lista innnehåller försäljningsuppgifter.

Utifrån listan ska vi skapa en pivottabell som visar hur mycket varje säljare har sålt per butik.

Skapa pivottabell

Stå i listan.
Välj fliken "Infoga" och därefter "Pivottabell".
Klicka "OK" i dialogrutan.
Dra fältet "Säljare" till Radetiketter.
Dra "Butikskedja" till Kolumnetiketter.
Dra fältet "Summa" till Värden.

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Antal poster

Vill du se antal besök varje säljare har gjort per butik istället för försäljningssumma. Gör följande:

Ställ markören någonstanns i området B5 till F9.
Välj fliken "Alternativ" och därefter knappen "Fältinställningar".
I dialogrutan väljer du "Antal" istället för "Summa" och klickar "OK".

Tabellen blir då enligt nedan:

Fler fält

Dra fältet "Produkt" till Radetiketter.

Tabellen blir då enligt nedan:

Rapportfilter

Flytta fältet "Produkt" till "Rapportfilter".

Tabellen blir då enligt nedan och du kan nu enkelt filtrera på produkt.

Tips! Genom att kryssa i rutan "Välj flera element" kan du flitrera på flera produkter samtidigt.

Gruppera element

Markera exempelvis Kalle och Lena.
Högerklicka sedan på markeringen och välj "Gruppera".
Gör likadant med de andra säljarna.

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Delsummor

För att se delsummor per grupp i pivottabellen väljer du fliken "Design", knappen "Delsummor" och "Visa delsummor i gruppens nederkant".

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Pivottabellformat

Under fliken "Design" i gruppen "Pivottabellformat" finns ett flertal fördefinierade tabellformat.

Bilden nedan visar ett av formaten:

Pivottdiagram

Genom att klicka på knappen "Pivottdiagram", som ligger under fliken "Alternativ", skapar du snabbt ett dynamiskt diagram.
Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.Hade du nytta av informationen?

   
Kurser i Excel
Lathundar Excel
Veckans tips i Excel

Namnge celler

Ofta förekommer vissa gemensamma värden på flera ställen i en kalkyl som vid en uppdatering behöver ändras på alla ställen. Exempel på detta kan vara moms eller pålägg. Ett smidigt sätt att hantera detta är att arbeta med namngivna cellreferenser. När du uppdaterar en namngiven cell som innehåller exempelvis moms uppdateras alla de länkade cellerna automatiskt. Att använda en namngiven cell är effektivt och ger en mer lättläst formel än exempelvis en cellänk med dollartecken, t.ex. $A$1. För att skapa en namngiven cellreferens markerar du cellen du vill namnge, exempelvis A1, och öppnar Namnhanteraren med kortkommandot Ctrl+F3. I Namnhanteraren klickar du på Nytt och skriver exempelvis moms i rutan för namn. Klicka OK och stäng sedan Namnhanteraren med knappen stäng. För att prova den namngivna cellen skriver du exempelvis 20% i cell A1, ställer dig sedan i cell B1 och skapar formeln =3000*moms. Prova även att kopiera cell B1 så ser du att den namngivna cellen alltid är konstant på samma sätt som en cellreferens med $$ exempel $A$1.

Nyhetsbrev

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta Exceltips så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.