Excel Pivottabeller

Pivottabeller i Excel används för att sammanställa stora datamängder som ligger i listform och presentera data som rad och kolumnrubriker. När du skapar en pivottabell anger du vilka data som ska användas som radfält, kolumnfält och sidfält, samt vad som ska beräknas i dataområdet.

Du kan snabbt kombinera och jämföra olika uppgifter för att endast visa den information som du för tillfället är intresserad av. Verktyget lämpar sig perfekt för att skapa presentationer där du dynamiskt vill analysera information.

Pivotera betyder vrida och vända och syftar på att du i efterhand kan ändra informationen i pivottabellen. En Pivottabell kan utformas av källdata från en eller flera listor eller externa databaser via ODBC. Du har också möjligt att göra en pivottabell som bygger på en annan pivottabell i samma arbetsbok.

En Pivottabell kan snabbt omorganiseras genom att du drar fält till en annan del av pivottabellen. Du har även möjlighet att gruppera element för att skapa delsummor och få en mer lättöverskådlig pivottabell. Excel innehåller dessutom flera färdiga designformat för att snabbt skapa en snygg pivottabell.

Se exemplen nedan för att få en förståelse:

Källområdet

Följande lista innnehåller försäljningsuppgifter.

Utifrån listan ska vi skapa en pivottabell som visar hur mycket varje säljare har sålt per butik.

Skapa pivottabell

Stå i listan.
Välj fliken "Infoga" och därefter "Pivottabell".
Klicka "OK" i dialogrutan.
Dra fältet "Säljare" till Radetiketter.
Dra "Butikskedja" till Kolumnetiketter.
Dra fältet "Summa" till Värden.

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Antal poster

Vill du se antal besök varje säljare har gjort per butik istället för försäljningssumma. Gör följande:

Ställ markören någonstanns i området B5 till F9.
Välj fliken "Alternativ" och därefter knappen "Fältinställningar".
I dialogrutan väljer du "Antal" istället för "Summa" och klickar "OK".

Tabellen blir då enligt nedan:

Fler fält

Dra fältet "Produkt" till Radetiketter.

Tabellen blir då enligt nedan:

Rapportfilter

Flytta fältet "Produkt" till "Rapportfilter".

Tabellen blir då enligt nedan och du kan nu enkelt filtrera på produkt.

Tips! Genom att kryssa i rutan "Välj flera element" kan du flitrera på flera produkter samtidigt.

Gruppera element

Markera exempelvis Kalle och Lena.
Högerklicka sedan på markeringen och välj "Gruppera".
Gör likadant med de andra säljarna.

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Delsummor

För att se delsummor per grupp i pivottabellen väljer du fliken "Design", knappen "Delsummor" och "Visa delsummor i gruppens nederkant".

Pivottabellen blir då enligt nedan:

Pivottabellformat

Under fliken "Design" i gruppen "Pivottabellformat" finns ett flertal fördefinierade tabellformat.

Bilden nedan visar ett av formaten:

Pivottdiagram

Genom att klicka på knappen "Pivottdiagram", som ligger under fliken "Alternativ", skapar du snabbt ett dynamiskt diagram.
Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.Hade du nytta av informationen?

   
Veckans tips i Excel

Dölja rader tillfälligt

När man arbetar i ett excelblad med mycket information underlättar det ofta att man kan dölja vissa rader tillfälligt. Detta löser du enkelt med hjälp av disposition. Markera de rader du vill kunna dölja tillfälligt. På fliken Data hittar du disposition och där väljer du Gruppera. Dina markerade rader får en symbol med ett minustecken. Med hjälp av symbolen kan du nu enkelt dölja dina rader med minustecknet och sedan visa dem igen med plusstecknet som visas när raderna är dolda.

Nyhetsbrev

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta tips i Excel och Office så fyll i din e-mail adress i fältet nedanför.